O projektu

„Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí“

Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti implementace konceptu „smart city“ do běžného fungování obcí a měst na území Zlínského a Trenčianského kraje. Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu a transparentnost samospráv v souladu s moderními principy konceptu „smart city“. Takto projekt obsahoval řadu vzájemně provázaných aktivit, které zahrnují osvětové činnosti, tvorbu metodiky i pilotní ověření „smart“ řešení v praxi (velkému zájmu obcí a měst se těší zejména pořízená elektrokola). Detailnější informace o projektu jsou k dispozici na webu www.smovm.cz.

Celý projekt společně realizují Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM) a Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA). Svým pojetím i názvem navazuje na úspěšné přeshraniční projekty „Informační most sdružení měst a obcí na česko – slovenské hranici“ a „Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce“ spolufinancované z prostředků EU.

Řešitelé projektu:

Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM)

Sídlo: Třída Tomáše Bati 5146, Zlín 760 01, Česká republika

Kontaktní osoba: RNDr. Otakar Prudil, prudil@rravm.cz, +420 737 565 954

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA)

Sídlo: Opatovská 23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Kontaktní osoba: Jozef Gerliczy, jozef.gerliczy@gmail.com, +421 948 677 997