Veřejné osvětlení šetrné k přírodě ve městě Jesenice

Název projektu: Chodník Jesenice – Kocanda

Realizátor: město Jesenice

Celkové náklady: 3 206 500,00 Kč vč. DPH,

z toho objekt veřejného osvětlení 1 179 750,00 Kč vč. DPH

Financování: 3 206 500,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace: 2018

Popis projektu:

Energetické úspory a světelné zdroje typu LED (Light-Emitting Diode) patří neodmyslitelně k sobě. Sílící snaha o energetické úspory a zlepšující se cenová dostupnost LED světelných zdrojů vedou k rychlému rozšiřování této technologie. S ohledem na vlastnost tohoto světelného zdroje, který emituje modré složky světelného spektra, se stále častěji vedou diskuse o jeho zdravotních dopadech. Biorytmy organismů se řídí světlem. Modré světlo organismy probouzí a je přirozené pro den. V noci by mu organismy vůbec neměly být vystaveny, aby nedošlo k narušení přirozeného rytmu. Pokud se tak stane, lidem hrozí například spánkové poruchy, vznik depresí a oslabení imunitního systému. Obdobné negativní dopady jsou pozorovány u zvířat včetně narušení reprodukčního cyklu. V případě rostlin se jedná o negativní vliv na růst. A nejde jen o barvu světla, ale i o jeho intenzitu. Noční osvětlení by tedy nemělo obsahovat modrou složku spektra a nemělo by svítit silněji, než je potřeba.

Uvedené skutečnosti zohlednilo město Jesenice v rámci výstavby nového chodníku Jesenice – Kocanda. Tento úsek v extravilánu o délce 400 metrů, spojující dvě městské části, vybavilo osvětlovací technologií, která snižuje uvedené negativní vlivy a zároveň je energeticky úsporná. Cíl ochrany životního prostředí se tak daří slaďovat s cílem zajištění bezpečnosti chodců.

Podél chodníku bylo osazeno 13 svítidel s LED zdroji, které jsou vybaveny filtry na odstínění modré barvy. Výsledná barva osvětlení je červeno-oranžová a oproti běžným LED zdrojům obsahuje jen 1 % z původní emise modré části spektra. Intenzita osvětlení se automaticky mění podle nastaveného časového plánu a díky pohybovým čidlům také v závislosti na aktuálním pohybu osob. Osvětlení je koridorové, to znamená, že podle pohybu chodce se postupně zvyšuje a následně snižuje intenzita svitu několika sousedících lamp. V noci mezi jedenáctou a pátou hodinou se osvětlení utlumí na 20 % intenzity.

Volbou této technologie se podařilo zamezit nárůstu světelného smogu a minimalizovat další negativní vlivy na obyvatele a přírodu. Za tento počin obdrželo město Jesenice vítěznou cenu E.ON Energy Globe Award ČR za rok 2018 v kategorii Obec. Jedná se o jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://cz.iot-nn.com/blog/2018/05/31/jesenice-u-prahy-se-pustila-do-boje-se-svetelnym-smogem/

http://www.enviweb.cz/111753

http://stredoceske.zelenenoviny.cz/jesenice-testuje-prevratne-lampy-ktere-jsou-setrne-k-prirode/

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2018-11-jesenice-verejne-osvetleni-setrne-k-prirode