Přesná pasportizace majetku v obci Hodonice

Název projektu: Webová mapová aplikace GisOnline obce Hodonice

Realizátor: obec Hodonice

Celkové náklady: 120 000,00 Kč vč. DPH jednorázová investice + 14 500,00 Kč roční servisní poplatek

Financování: 120 000,00 Kč hrazeno z rozpočtu obce

Období realizace: 2017

Popis projektu:

Povinnost přehledné evidence majetku měst a obcí je dána zákonem. Vinařská obec Hodonice měla ještě poměrně nedávno splněnu tuto povinnost jednoduchou formou v podobě vytištěných tabulek. S ohledem na současné potřeby však přestal být tento systém vyhovující, zejména pro jeho nízkou přehlednost a komplikované dohledávání. V obci s 1 800 obyvateli se jedná o tisíce majetkových položek. Vedení obce se rozhodlo pro nový přístup v podobě elektronické evidence zakomponované do geografického informačního systému a za tímto účelem se rozhodlo pro řešení GisOnline.

Majetek obce byl do nového systému naveden formou pasportů, tedy vytvořením rozsáhlé databáze, zahrnující nejen jednotlivé majetkové položky, ale také řadu dalších informací o lokalizaci majetku v prostoru, jeho dalších parametrech, stavu, atd. K navedení majetku do systému byl použit mobilní mapovací systém dodavatelské firmy. Vytvořená databáze nyní obsahuje zejména podrobné pasporty komunikací, svislého dopravního značení, veřejného osvětlení a odpadkových košů. Do budoucna budou doplněny další podrobné pasporty.

Tyto jednotlivé vrstvy se promítají v geografickém informačním systému, který obsahuje základní mapy území, ortofotomapy aktuální i v řadě historických verzí, panoramatické snímky, technické sítě třetích stran (elektrické rozvody, vodovodní řad, kanalizace, plynovody, datové linky a další), data Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a katastrální mapy. Celý systém je přehledný a intuitivní. Snadno umožňuje navolit kombinaci zobrazení několika vrstev, se kterými je potřebné pracovat. Občanům je volně k dispozici upravená webová verze, která je dostupná na adrese https://app.gisonline.cz/73.

„Projekt zjednodušil a urychlil práci s daty v evidenci majetku obce. V systému Je možné vytvářet a tisknout mapové podklady různého charakteru. Intenzivně také využíváme data z katastru nemovitostí,  jsme napojeni na plynárny, vodárny, elektrárny, takže vidíme všechny sítě. Pasportizace nám umožňuje efektivně plánovat například údržbu zeleně v obci. Můžeme se zaměřit na opravy místních komunikací či rozšíření parkovacích míst, kterých je pořád nedostatek.“, zhodnotil starosta obce Pavel Houšť.

Díky implementaci tohoto systému se obci podařilo získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení. Zpracovaný pasport této infrastruktury byl totiž podmínkou pro podání žádosti o dotaci.

V roce 2017 získala obec Hodonice za toto specifické řešení titul Chytrá obec. Do budoucna se plánuje rozšíření systému o mobilní aplikaci, která umožní občanům hlásit závady ve vztahu ke konkrétnímu majetku obce.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://www.topgis.cz/cs/chytra-obec-hodonice-pasportizace-nam-pomaha-s-planovanim/#prettyPhoto

https://app.gisonline.cz/73

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2018-11-pasportizace-v-chytre-obci-hodonice