Mobilní rozhlas a referendum v obci Březina

Název projektu: Mobilní rozhlas obce Březina

Realizátor: obec Březina

Celkové náklady: roční poplatek 35 000,00 Kč vč. DPH

Financování: hrazeno plně z rozpočtu obce

Období realizace: v provozu od roku 2015

Popis projektu:

Nové komunikační technologie přináší lidem nepřeberné množství nových možností a tím se také stávají jedním z hlavních hybatelů změn životního stylu lidí. Tempo života se zrychluje, mění se preferované formy a způsoby komunikace. V takových podmínkách standardní obecní rozhlas a webové stránky již těžko obstojí jako hlavní komunikační kanály mezi obcí a jejími občany.

Obec Březina se proto rozhodla pro zásadní změnu. Vytyčila si cíl zlepšit řízení obce pomocí efektivnější komunikace s občany. To se má v důsledku projevit na vyšší kvalitě života v obci a na její prosperitě. Hlavním nástrojem, který zajišťuje efektivní a chytrou komunikaci obce s občany se stala aplikace Mobilní rozhlas.

Aplikace zajišťuje komunikaci s občany kombinací několika kanálů. Jedná se o SMS zprávy, e-maily a speciální mobilní aplikaci. Jednotlivá sdělení je možné velice přesně zacílit na určité skupiny obyvatel, a to z různých hledisek, jako jsou předvyplněné oblasti zájmů, nebo třeba konkrétní lokality. Rozesílání SMS zpráv obec využívá v případech akutních informací o hrozícím nebezpečí, výpadků energie, dopravních uzavírek a dalších. Pro pozvánky na kulturní akce, informování o novinkách, zasílání fotografií z akcí a informování o dění v samosprávě jsou vhodnou formou e-maily. Pro specifické skupiny nevidomých a slabozrakých osob slouží forma hlasových zpráv.

Nejvíce možností pak přináší aplikace pro chytré telefony s názvem Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko, která nabízí řadu zajímavých funkcionalit. Kromě různých volitelně nastavitelných forem informování umožňuje lidem hlásit podněty a závady, černé skládky, vyvrácené dopravní značky nebo nesvítící veřejné osvětlení. To vše mohou občané jednoduše vyfotit, udat polohu a odeslat obci k řešení. Další zajímavou funkcionalitou, kterou obec Březina aktivně využívá, jsou online ankety, tedy jakási minireferenda.

„V rámci komunikace se nám osvědčila především hromadná rozesílka SMS, která nám umožňuje zacílit komunikaci podle zájmů, které občané zvolili při registraci. V rámci SMS rozesílek občany informujeme o kulturních akcích, odstávkách vody, ztracených domácích mazlíčcích nebo o dopravních uzavírkách,“ uvedl starosta obce Martin Habáň a dodal: „Jako velmi přínosné shledáváme ankety a referenda, která občanům rozesíláme formou hlasových zpráv. Díky propojenosti systému s kontakty jsme dokázali získat odpovědi až od 80 % respondentů, v průměru se jedná o 66 %. Zároveň jsme dokázali oslovit i seniory, slabozraké a nevidomé v naší obci. Podobná referenda jsme realizovali například při rozhodování o podobě nových zastávek či nového multifunkčního hřiště.“

Mobilní Rozhlas umožňuje obci Březina využívat nejmodernější komunikační technologie a díky mobilním telefonům občany zastihnout prakticky kdekoliv. Obci se tak daří zvyšovat informovanost a spokojenost občanů, šetřit náklady a budovat důvěru a prestiž moderně komunikujícího úřadu. Na současnou podobu aplikace měla obec Březina velký vliv, aktivně se totiž podílela na budování a vylepšování systému svými připomínkami a návrhy.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://www.mobilnirozhlas.cz/blog/brezina-obcany-stmelilo-minireferendum-o-lipach/

http://www.obec-brezina.cz/mobilni-rozhlas-obce-brezina/

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2017-12-obec-brezina-vyuziva-mobilniho-referenda

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.zlepseme_cesko