Inteligentní měření spotřeby vody ve městě Hlinsko

Název projektu: Inteligentní měření spotřeby vody v obci Hlinsko

Realizátor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (VaK Chrudim)

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (VS Chrudim)

Celkové náklady: 6 500 000,00 Kč vč. DPH

Financování: vlastní zdroje VaK Chrudim a VS Chrudim

Období realizace: 2014 – 2020

Popis projektu:

V rámci systému distribuce pitné vody se běžně vyskytuje spektrum problémů, které snižuje jeho efektivitu. Jedná se o úniky ve vodovodním řadu, úniky na odběrných místech a v horších případech o havárie. Ojedinělé nejsou ani ztráty způsobené úmyslnými manipulacemi s vodoměry. To vše prodražuje provoz vodovodní infrastruktury.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a Vodárenská společnost Chrudim, a.s. se rozhodly využít moderních technologií ke zvýšení efektivity provozu. Jako pilotní projekt bylo zvoleno zavedení chytrých vodoměrů ve městě Hlinsko.

Řešení spočívá v nahrazení mechanických vodoměrů v odběrných místech vodoměry digitálními, které dokáži nejen měřit samotou spotřebu, ale také sledovat výskyt neobvyklých událostí. Vodoměr má integrovanou paměť, kromě celkové spotřeby sleduje určité charakteristiky spotřeby v čase, což mu umožní rozeznat neobvyklý odběr a upozornit na něj. Vodoměry nové generace poskytují detailní monitoring odběrného místa, jako je například údaj o času maximálního či minimálního průtoku, signalizace zpětného toku (domovní studny), informaci o manipulaci s vodoměrem, zavzdušnění potrubí a podobně. Jedná se o bezúdržbové zařízení, napájené vlastní baterií s životností 15 let.

Odečty jsou prováděny online automaticky v krátkých cyklech 15 vteřin bezdrátovým přenosem dat. Z důvodu úspory baterií je vysílaný signál z vodoměru poměrně slabý, takže bylo nutné vybudovat síť opakovačů, které jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení. Z opakovačů se signál dostane do GSM brány a z ní je již odeslán na server, umístěný v sídle Vodohospodářské společnosti Chrudim.

Na serveru jsou data uloženy do databáze a analyzovány. Pokud dojde k záznamu neobvyklého odběru, kterým může například protékající záchod, obdrží majitel odběrného místa upozornění e-mailem nebo SMS zprávou. Záznamy z vodoměru jsou odběratelům zpřístupněny ve webovém portálu.

Práce na projektu probíhají postupně po etapách. V současné době je pokryto 85 % odběrných míst ve městě. Plného pokrytí bude dosaženo v roce 2020 s cílovým stavem 1 700 vodoměrů. K tomu je potřebná síť 170-ti opakovačů.

Kromě snížení ztrát vody tento systém umožnil přesnější odečty, zvýšení frekvence a rychlosti odečtů, lepší komfort odečtů bez nutné přítomnosti odběratele, zajištění přístupu k odečtům pro odběratele, průběžnou kontrola odběrných míst a celé sítě a snížení personálních nákladů za odečty. Přínosem je také ochrana před neoprávněnou manipulací s vodoměry. „Odběratelé mohou mít možnost průběžné kontroly odběrného místa, prostřednictvím již spuštěného webového portálu, kde mohou mít přístup k pravidelným odečtům i případným alarmům“ zhodnotil další přínos systému Jakub Hamsa, energetik Vodohospodářské společnosti Chrudim.

Použité zdroje:

https://www.vschrudim.cz/cs/novinky/chytre-vodomery-10157

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2018-01-spotrebu-vody-v-hlinsku-kontroluji-cidla-ve-sloupech-verejneho-osvetleni

https://pardubice.rozhlas.cz/prvni-v-cesku-hlinsko-je-mesto-chytrych-vodomeru-7550764

http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/aktuality?id=2048

https://orlicky.denik.cz/z-regionu/obyvatele-hlinska-ziskaji-prehled-o-kazde-kapce-vody-20180625.html

https://www.energieag.cz/Aktuality/Smart-City-Smart-Hlinsko-na-Chrudimsku.html