Elektromobilita sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou

Název projektu: Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK

Realizátor: PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. (v době podání žádosti o dotaci společnost ještě nesla název Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.)

Celkové náklady: 6 264 489,00 Kč vč. DPH

Financování: 5 021 225,00 Kč dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

1 243 264,00 Kč kryto vlastními zdroji společnosti

Období realizace: 2016 – 2019

Popis projektu:

Obecně prospěšná společnost PRO-SEN je největším poskytovatelem služeb sociální péče na Rychnovsku. Jejím zakladatelem je město Rychnov nad Kněžnou. Do portfolia činnosti společnosti patří zejména provoz domovů seniorů, domovů s pečovatelskou službou, denní stacionář, pečovatelská služba a zdravotní péče v domácím prostředí klientů a přeprava imobilních osob.

Pro zajištění činnosti společnost provozuje vlastní vozový park. S ohledem na několik skutečností se v roce 2016 ocitla před zásadním rozhodnutím, jak do budoucna koncipovat jeho provozní stránku. Jednak se čtyři automobily blížily ke konci své životnosti. Současně společnost zaznamenávala trend rostoucích přepravních potřeb klientů i zaměstnanců v souvislosti s rostoucí poptávkou po terénních službách a s projektem výstavby nového domovu pro seniory. Vozový park tedy musel projít zásadní obměnou a rozšířením, aby společnost mohla i do budoucna uspokojovat potřeby klientů. Posledním vlivem a důležitým hybatelem změn se stal trend popularizace elektromobility a s ním související vyhlášená výzva z Integrovaného regionálního operačního programu.

Protože přepravní potřeby společnosti mají převážně charakter krátkých přejezdů, přechod na elektromobilitu byl jasnou volbou. V říjnu roku 2016 společnost podala žádost o dotaci na projekt, který sledoval zejména tyto cíle:

  1. Zvýšení počtu hodin sociálních služeb poskytovaných v domácím prostředí klientů.
  2. Vytvoření dostatečné kapacity pro možnost rozšíření našich služeb dalším obcím.
  3. Zvýšení počtu klientů.
  4. Rozšíření spolupráce s dalšími organizátory a poskytovateli sociálních služeb na Rychnovsku.

Celkem se společnost rozhodla pořídit 7 elektromobilů, z toho 5 osobních aut a dvě dodávková vozidla. S žádosti o dotaci uspěla. Na základě výběrového řízení byla pořízena osobní vozidla značky Nissan LEAF a dodávky Nissan NV200. Kapacita baterie je 40 kilowatt a na jedno nabití auto ujede asi 320 kilometrů. Všechny vozy byly uvedeny do provozu v roce 2019.

Společnost se odpovídajícím způsobem připravila i na nabíjení vozů. „Když se stavěl nový objekt sociálních služeb, tak už jsme počítali, že se zde jednou budou používat elektromobily. Pro auta je připraveno sedm dobíjecích stanic, každé auto bude mít svoji zásuvku, přes noc bude dobito a druhý den připraveno vyjet do terénu,“ řekl starosta města Jan Skořepa u příležitosti uvedení vozidel do provozu. Dobíjecí stanice dokáže rozlišit odebrané kilowatty za jednotlivé automobily.

Jediným, avšak poměrně významným problémem, který se v projektu vyskytl, byla velká časová prodleva mezi podáním žádosti o dotaci a dodávkou vozidel. Došlo tak k prodražení vozidel, takže společnost musela zaplatit větší finanční spoluúčast, než původně plánovala.

Po několika měsících provozu společnost hodnotí projekt jako velmi úspěšný. „Elektromobily jsou pro nás velice přínosné, jak po finanční stránce, tak po provozní stránce. V současné době jezdíme za polovinu nákladů na pohonné látky při srovnání elektřiny a benzínu. Naše společnost též provozuje další automobily na fosilní paliva, a proto můžeme srovnávat. Samotné řízení elektromobilů je jednodušší, než u klasických aut,“ uvedla Bc. Hana Skořepová, ředitelka společnosti.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2019-03-elektromobilita-socialnich-sluzeb-mesta-rychnov-nad-kneznou#

http://www.pro-sen.eu/?id=49-projekty-a-dotace

http://www.rychnov-city.cz/7-novych-krasnych-elektromobilu-maji-rychnovske-socialni-sluzby/d-15763

http://www.pecovatelkyrk.cz/

http://www.pro-sen.eu/?id=20-preprava-imobilnich-osob

https://electro.city/aktuality/socialni-sluzby-mesta-rychnov-nad-kneznou-prevzali-7-elektromobilu-od-auto-in-technology

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik_enMt_jlAhXOL1AKHVDoDMwQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rychnov-city.cz%2Fassets%2FFile.ashx%3Fid_org%3D14410%26id_dokumenty%3D15859&psig=AOvVaw1k3_GEtXjdaztLhj1sGubH&ust=1574327094288587