Digitální úřední deska v Rosicích ve formě informačního kiosku

Název projektu: Rozvoj ICT služeb města Rosice

Realizátor: město Rosice

Celkové náklady: 4 300 439,22 Kč Kč vč. DPH

Financování: 3 870 395,29 Kč dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

  430 043,93 Kč kryto z rozpočtu města

Období realizace: 2016 – 2018

Popis projektu:

Platný právní řád ukládá městům a obcím zveřejňovat řadu dokumentů na úředních deskách. K tradičním venkovním vitrínám přibyla i on-line forma na webových stránkách, která je v současné době ze strany občanů mnohem více využívaná. Nicméně povinnost vedení úřední desky v tradiční fyzické podobě přetrvává. Současně množství dokumentů, které musí být na úředních deskách zveřejněny, neustále narůstá. V případě městských úřadů obcí s rozšířenou působností se již jedná o takové množství listin, které je po praktické stránce velmi náročné vyvěsit a následně organizovat. Ať už jde o prostor pro vyvěšení, časovou náročnost, hlídání rozdílných lhůt zveřejnění dokumentů, atd. Tento problém se postupně začíná týkat i menších měst a řady dalších obcí.

Řešení situace představuje nahrazení klasické vitríny elektronickým kioskem a současná digitalizace a automatizace tohoto procesu. Pro takové řešení se rozhodli ve městě Rosice, které leží v okrese Brno-venkov a má necelých 6 tisíc obyvatel. Město je současně obcí s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu žije téměř 26 tisíc obyvatel.

Digitalizace procesů městského úřadu představuje v Rosicích jasný kurz. Během uplynulé dekády město v tomto směru úspěšně realizovalo již tří důležité projekty, na které chytře využilo dotační zdroje. Nejprve v programovém období 2007-2014 realizovalo projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice“, na který krátce nato navázal projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Rosice“.

V aktuálním programovém období  proběhla realizace projekt „Rozvoj ICT služeb města Rosice“. Projekt zahrnoval tři logické celky:

  • Modernizace komunikačního a informačního systému MěÚ (elektronická finanční kontrola a zajištění elektronického oběhu účetních dokladů, automatizované předávání dat a informací ze zřizovaných organizací, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle nařízení eIDAS, zajištění správy dlouhodobých digitálních dokumentů a jejich zveřejňování).
  • Elektronická úřední deska (pořízení elektronické úřední desky s cílem automatizace a elektronizace procesu zveřejňování dokumentů na úřední desce).
  • Rozšíření infrastruktury informačních systémů městského úřadu (pořízení serverů a dalších prvků na posílení IT infrastruktury, včetně souvisejícího obslužného softwaru).

V rámci projektu byly pořízeny dva venkovní boxované infokiosky s podsvícenou LCD obrazovkou a rozlišením ve Full HD. Zobrazení obsahu je přehledné a ovládání velice intuitivní, takže občanům nečiní žádné problémy. Speciální softwarové řešení umožňuje propojit elektronickou spisovou službu městského úřadu s úřední deskou.

„V rámci projektu bylo dosaženo automatizace a plné elektronizace procesu zveřejňování dokumentů na úřední desce, kdy původní systém využívající klasickou úřední desku s tištěnými dokumenty byl již vzhledem k množství zveřejňovaných dokumentů kapacitně zcela neudržitelný“, shrnul Libor Fučík z Odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rosice.

Toto nové řešení přineslo výrazné zvýšení efektivity práce s úřední deskou. Nemalá je úspora nákladů za tisk množství dokumentů a hlavně čas pracovníků úřadu, kteří se o úřední desku starají. Občanům je nabízena kvalitnější služba, zejména z hlediska přehlednosti informací a neustále aktuálnosti.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

http://smartcities.gordic.cz/?p=533