Cirkulární řešení pro pardubické školní jídelny

Název projektu: Vybavení školních jídelen v Pardubicích elektrickými kompostéry na gastroodpad – I. etapa

Realizátor: Služby města Pardubice – Odpady a.s.

Celkové náklady: přibližně 0,55 mil. Kč (cena jednoho elektrického kompostéru s kapacitou zpracování až 2 000 kg gastroodpadu ročně je necelých 50 tis. Kč)

Financování: rozpočet společnosti, rozpočet města

Období realizace: 2017

Popis projektu:

Platná legislativa ukládá provozovatelům hromadných stravovacích zařízení povinnost zavést  a provádět tříděný sběr gastroodpadu. V případě zbytků jídla a některých surovin není z hygienických důvodu možné jejich standardní kompostování. Běžné řešení představuje ukládání zbytků jídla do zvláštní nádoby a její každodenní svoz certifikovanou svozovou firmou. To pochopitelně generuje nemalé náklady na externí službu a také to není ideální z hlediska ekologie, kdy odpady se odváží a následně zpracovávají vzdáleně od místa jejich vzniku.

Alternativu, která je plně v souladu s platnou legislativou, představuje zpracování gastroodpadu pomocí elektrického kompostéru přímo v místě provozu. Tato varianta se stává stále více populární a v roce 2017 se pro ni rozhodli v Pardubicích. V rámci pilotního projektu zajistila společnost Služby města Pardubice – Odpady a.s. vybavení jedenácti městských školních jídelen těmito zařízeními.

Technologie elektrických kompostérů na gastroodpad se skládá z biologické, fyzikální a mechanické části. Biologická složka je založena na práci mikroorganismů Acidulo, které rozkládají zbytky jídla. Fyzikální složka představuje zahřívání nádoby na teplotu 40°C pro urychlení rozkladu a ve fázi hygienizace až na 70°C. Mechanická složka představuje provzdušňování vznikajícího substrátu. Tak dochází k vytvoření nejvhodnějších podmínek pro kompostování. Výsledkem je, že během 24 hodin se zmenší objem odpadu o 90 %. Celý proces je plně automatizovaný. Kompostér může být umístěn ve vnitřních prostorách provozu kuchyně, při jeho běhu díky nanotechnologickým filtrům nevzniká zápach a provozní podmínky jsou hygienické. Zařízení postačuje vyprázdnit jednou za 2 až 3 týdny, až dojde k jeho naplnění. Vyprodukovaný substrát je pak možné použít ke hnojení ve školní zahradě.

Tato technologie se v Pardubicích osvědčila. Generuje provozní úspory a představuje ekologické řešení. Jedinou nevýhodou oproti standardnímu svozovému systému je nemalá počáteční investice, která dosahuje necelých 50 tis. Kč za jedno zařízení, které je schopné zpracovat až 6 kg gastroodpadu za den, respektive 2 000 kg za rok. Měsíční příkon zařízení je 60 až 90 kWh.

Kromě provozních úspor a ekologické šetrnosti kladou v Pardubicích důraz také na environmentální výchovu. Školní jídelny využívají jak venkovní plastové kompostéry na rostlinné zbytky, tak elektrické kompostéry ke zpracování zbytků jídla. Děti jsou s těmito technologiemi seznamovány. Obě tyto technologie jednouché a bezpečné.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2018/03/clanek-odpady-pardubicke-skoly.pdf

https://www.chytryregion.cz/cs/novinky/2018-11-cirkularni-reseni-pro-pardubicke-skolni-jidelny#

https://zajimej.se/cirkularni-reseni-pro-pardubicke-skolni-jidelny-elektricke-kompostery-redukuji-mnozstvi-odpadu-az-o-90/

http://www.enviweb.cz/110791

https://www.meneodpadu.cz/casopis-odpady-sluzby-mesta-pardubic-pomahaji-skolam-resit-gastroodpady/

https://www.meneodpadu.cz/skoly-a-restaurace/

https://www.meneodpadu.cz/wp-content/uploads/2017/04/elektricke-kompostery-greengood-cz.pdf

https://obchod.sdotechnika.cz/Kuchynsky-elektricky-komposter-Gastro-GG02-d1692.htm