Chytré parkoviště v Třebíči

Název projektu: Chytré parkoviště na Komenského náměstí v Třebíči

Realizátor: město Třebíč

Celkové náklady: 1 600 000,00 Kč vč. DPH

Financování: 1 600 000,00 Kč hrazeno z rozpočtu města

Období realizace: 2018

Popis projektu:

Město Třebíč je se svými necelými 36-ti tisíci obyvateli druhým největším městem kraje Vysočina. Jako regionální centrum je významným cílem dojížďky za prací, do škol a službami. To se projevuje na dopravní situaci ve městě, které se potýká s hustým automobilovým provozem a nedostatkem parkovacích míst. Zejména v historickém centru města není parkovacího prostoru nazbyt. Jednu z hlavních parkovacích kapacit se 117 místy tvoří parkoviště na Komenského náměstí u rušné křižovatky, které je v docházkové vzdálenosti od hlavního Karlova náměstí.

V dopravních špičkách často nastávají situace, kdy je toto parkoviště zcela obsazeno. Cílený příjezd řidičů na toto místo a následná nutnost hledání volného parkovacího místa v jiné lokalitě prohlubovaly zahuštění automobilového provozu zbytečnými pojížďkami. Přitom poskytnutím správných informací ve správný čas a na správném místě je možné  těmto situacím zabránit.

Město Třebíč se rozhodlo využít možností moderních dopravních technologií ke zlepšení managementu parkování. Pilotním projektem se v tomto směru stala úprava parkoviště na Komenského náměstí na takzvané chytré parkoviště. Hlavním cílem bylo poskytnout řidičům dynamické informace o aktuální obsazenosti parkoviště a tím zamezit zbytečným pojížďkám po městě při hledání parkovacího místa. S ohledem na možnosti technologií byly k projektu doplněny další dílčí cíle v podobě zlepšení možností plateb parkovného a zefektivnění kontroly plateb ze strany městské policie. Časový harmonogram projektu byl poměrně rychlý. Od zahájení přípravy, přes realizaci po uvedení do provozu uplynulo jen 5 měsíců.

Detekce obsazenosti parkovacích míst je prováděna prostřednictvím kabelové technologie „Spinwire“, kterou město zvolilo pro její spolehlivost. Při odstavení vozidla na parkovacím místě detektor zaznamená změnu v magnetickém poli. Informaci o obsazení či uvolnění místa odešle do řídící jednotky, která v reálném čase vyhodnocuje celkovou obsazenost parkovitě. Informace o počtu volných parkovacích míst jsou následně zobrazovány na třech proměnných elektronických označnících u příjezdových komunikací. Dále také na webu a ve speciální mobilní aplikaci.

Platby za parkovné mohou řidiči provést dvěma způsoby. A to buď na místě prostřednictvím platebního automatu, anebo pomocí mobilní aplikace „Spinpark“. Každé parkovací místo má své číslo, a to musí řidič při platbě zadat. Pokud si řidič nezapamatuje číslo svého parkovacího místa, zobrazí mu automat nápovědu v podobě čísel několika posledních obsazených míst. Na situačním plánku parkoviště si řidič snadno ověří správnost čísla z této nápovědy. V případě vyčerpání parkovacího času je v mobilní aplikaci možné provést dokoupení parkovacího lístku na dálku.

Díky spárování informací o čísle parkovacího místa, jeho obsazenosti a o platbě má městská policie neustále aktualizovaný přehled o tom, zda na některém parkovacím místě stojí vozidlo, které nemá parkování zaplaceno.

Projekt má řadu benefitů, přináší lepší komfort řidičům při hledání parkovacího místa a snadné dokoupení parkovacího lístku na dálku. Městská policie má k dispozici efektivní nástroj kontroly plateb. A v neposlední řadě projekt zlepšuje prostředí ve městě redukcí zbytečných pojížděk aut.

„Projekt splnil naše očekávání. Nejdůležitějším benefitem je možnost placení přes aplikaci v mobilním telefon, díky které není nutné využití parkovacího automatu. Významně se nám také osvědčilo zveřejňování dynamických informací o počtu volných parkovacích stání na parkovišti“, hodnotí projekt Bc. Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy městského úřadu Třebíč.

přidat obrázek (viz příloha)

Použité zdroje:

https://www.trebic.cz/na-chytrem-parkovisti-zaplatite-i-pomoci-aplikace/d-41593

https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/chytre-parkoviste-je-jeste-o-neco-chytrejsi-ma-to-ale-sve-mouchy-20190520.html

https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/chytre-parkoviste-posle-hlasku-straznikum-odhali-neplatice-20181219.html